VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
601 2748/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh và bổ sung thành viên Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện đề án Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường" 23/04/2013 0
602 2750/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện đề án "Xây dựng Đà Nẵng t- thành phố môi trường" 23/04/2013 0
603 902/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 23/04/2013 0
604 3411/UBND-NCPC Về Trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa VIII quận Liên Chiểu 25/04/2013 0
605 3406/UBND-NCPC Về Trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa VIII quận Thanh Khê 25/04/2013 0
606 3410/UBND-NCPC Về Trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa VIII quận Cẩm Lệ 25/04/2013
607 3409/UBND-NCPC Về Trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa VIII quận Hải Châu 25/04/2013 0
608 3408/UBND-NCPC Về Trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa VIII quận Ngũ Hành Sơn 25/04/2013 0
609 3407/UBND-NCPC Về Trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa VIII quận Sơn Trà 25/04/2013 0
610 3412/UBND-NCPC Về Trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa VIII huyện Hòa Vang 25/04/2013 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập