VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
591 783/VP-KTN V/v thông báo văn bản quy phạm pháp luật mới của Bộ Thông tin và Truyền thông 11/04/2013 0
592 110/NLCLC V/v mời tham dự buổi giới thiệu học bổng Endeavour của Chính phủ Úc 14/04/2013 0
593 2948/UBND-QLDTh V/v liên quan đến việc điều chỉnh bố trí các cơ quan tại Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng 14/04/2013 0
594 142/TB V/v tổ chức các khóa đào tạo tháng 5 năm 2013 tại thành phố Đà Nẵng 14/04/2013
595 808/QD-BKHCN Về việc tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 15/04/2013 0
596 15/2013/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND ngày 04/01/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và cơ chế tài chính của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng 15/04/2013 0
597 3056/KH-UBND Thực hiện phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2015 16/04/2013 0
598 173/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc- Chủ tịch UB an toàn giao thông quốc gia tại cuộc họp về tình hình triển khai Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 08/3/2013 và thực hiện Công điện số 531/CĐ-TTg ngày 16/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ 17/04/2013 0
599 1245/PC-VP Công văn số 1025/BKHCN-TĐC ngày 16/4/2013 của Bộ KHoa học và Công nghệ 22/04/2013 0
600 121/TB-VP Ý kiên kết luận của đồng chí Võ Duy Khương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố tại cuộc họp triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch cúm A (H7N9), cúm A (H5N1) 23/04/2013 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập