VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
561 83/VKHXHVNB Về việc thay đổi tên cơ quan và dấu 27/03/2013 0
562 2168/QĐ-UBND Ban hành Đề án tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 27/03/2013 0
563 09/BC-KTDSBN Tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2012 Khối thi đua sở, ban, ngành thành phố Đà Nẵng 28/03/2013 0
564 36/NQ-HDND Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 31/03/2013 0
565 38/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tich Hội đồng nhân dân thành phố thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 31/03/2013 0
566 526/STC-VP V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 31/03/2013 0
567 684/QĐ-BKHCN Về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng 31/03/2013 0
568 2488/UBND-VX V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng 31/03/2013 0
569 15/TB-KHCN Về veiecj giới thiệu chức danh và chữ kỹ của ông Dương Nghía Quốc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp 02/04/2013 0
570 120/TB-KHCN Về việc giới thiệu chứ danh, chữ ký 03/04/2013 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập