VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
491 03/CV-PVH V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Lê Anh Tuấn, Phó Phân viện trưởng Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế 17/02/2013 0
492 10/TTCNSH V/v báo cáo tình hình sử dụng dự toán kinh phí ngân sách năm 2012 18/02/2013 0
493 97-TB/TU Giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Quận ủy 18/02/2013 0
494 98-TB/QU Giới thiệu chức danh và chữ ký Phạm Tấn Xử - Phó Bí thư quận ủy 18/02/2013 0
495 03/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Hưng Yên Vũ Văn Thắng 18/02/2013 0
496 319/TB Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký công chức lãnh đạo 19/02/2013 0
497 329/Vp-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 19/02/2013 0
498 20/QLKH V/v đăng ký tham dự khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành KSCLSPHH 19/02/2013 0
499 147/QĐ-BTTTT ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện thành công chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nhà nước giai đoạn 2011-2015 19/02/2013 0
500 336/VP-NCPC V/v thông báo văn bản ban hành của Bộ Nội vụ 20/02/2013 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập