VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
471 249/Vp-VX V/v thông báo văn bản mới ban hành 29/01/2013 0
472 115/BCH-TH V/v thông báo cá nhân giả danh Bộ Chỉ huy bán bộ tranh ảnh về Trường Sa 29/01/2013 0
473 20/BC-UBND Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án "Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm và xây dựng mô hình phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2015" 29/01/2013 0
474 19/BC-UBND Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2012 29/01/2013 0
475 18/TB-VP Về nội dung cuộc họp giao ban thường kỳ của Lãnh đạo UBND thành phố với Giám đốc các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện tháng 01 năm 2013 30/01/2013 0
476 06/2013/QĐ-UBND Sửa đổi Điều 4 khoản 2, Điều 5 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2011 của UBND thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 30/01/2013 0
477 07/2013/QĐ-UBND Quy định mức thu, quản ý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Điều khắc Chăm 30/01/2013 0
478 09/TB-VP Phân công công tác của Lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân thành phố 31/01/2013 0
479 08/TB-VP Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố 31/01/2013 0
480 585/ĐHĐN Tuyển sinh nghiên cứu sinh theo Đề án 911 đợt 1 năm 2013 của Đại học Đà Nẵng 31/01/2013 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập