VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
451 01 Về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống hạn, thiếu nước và xâm nhập mặn, đảm bảo sản xuất năm 2013 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 17/01/2013 0
452 632 ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2013 của thành phố Đà Nẵng 17/01/2013 0
453 50 Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký và mẫu dấu của Đội Quản lý thị trường số 10 trực thuộc 17/01/2013 0
454 03/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý Âu thuyền và Cảng cá Tho Quang thuộc thành phố Đà Nẵng 17/01/2013 0
455 160/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 20/01/2013 0
456 183 Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Đà Nẵng" của công ty TNHH MTV Bệnh viện Đa Khoa Tâm trí Đà Nẵng 20/01/2013 0
457 679 Về việc ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ của thành phố Đà Nẵng năm 2013 20/01/2013 0
458 02/2013/TT-BKHCN Quy định đánh giá nghiệm thu dự án thuộc chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015 21/01/2013 0
459 02/2013/TT-BTTTT Quy định danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng 21/01/2013 0
460 171/VP-NCPC V/v thông báo văn bản mới ban hành của Bộ Nội vụ 21/01/2013 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập