VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
441 368 V/v kế hoạch phục vụ vệ sinh môi trường dịp Tết Quý Tỵ năm 2013 13/01/2013 0
442 01/2013/TT-BKHCN Quy định về việc xác định tiêu chí đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và thẩm định hhoof sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao 13/01/2013 0
443 414 V/v phối hợp quản lý, kiểm tra xử lý vi phạm về kinh doanh mua bán vàng miếng trên địa bàn thành phố 14/01/2013 0
444 11 V/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/01/2013 0
445 04/CV-TTUD Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Quảng Bình 14/01/2013 0
446 30 Về việc phân công nhiệm vụ theo dõi hoạt động KHCN cấp huyện của Lãnh đạo sở khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa 15/01/2013 0
447 138 V/v kết luận của Trưởng BCĐQG hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ 16/01/2013 0
448 137 V/v thoongbaso văn bản QPPL 16/01/2013 0
449 136 V/v thông báo văn bản QPPL của Bộ Khoa học và Công nghệ 16/01/2013 0
450 590 Về việc phê duyệt danh sách hộ đặc biệt nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2017 16/01/2013 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập