VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
431 52 V/v giới thiệu chức danh và chữ ký công chức lãnh đạo ông Nguyễn Quang Lãng 08/01/2013 0
432 18 V/v giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang 08/01/2013 0
433 19 Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc 08/01/2013 0
434 08/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả 09/01/2013 0
435 41 V/v quay phim tại Bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng từ ngày 12/02/2013 đến ngày 17/02/2013 09/01/2013 0
436 62 V/v công khai, minh bạch trong công tác đấu thầu 09/01/2013 0
437 331 Về việc ban hành Kế hoạch lồng ghép thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của ngành khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2015 10/01/2013 0
438 12/TB-Cty Về việc đổi tên Công ty 10/01/2013 0
439 08/TB-Cty Về việc giới thiệu mẫu chữ ký Ban Giám đốc Công ty 10/01/2013 0
440 07/TB-Cty V/v giới thiệu mẫu dấu mới 10/01/2013 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập