VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
411 63/2012/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đát trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/12/2012 0
412 64/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý trạm thu phát sóng viễn thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 24/12/2012 1
413 1423/BHXH-PT V/v điều chỉnh nơi đăng ký tham gia và giải quyết chế độ BHXH, BHYT 26/12/2012 0
414 1332/TB Về việc mở rộng các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2012 27/12/2012 0
415 01/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ 02/01/2013 0
416 08/TB-SKCHN Về việc chuyển trụ sở làm việc 02/01/2013 0
417 99 Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (giai đoạn 2013 - 2015) 03/01/2013 0
418 03/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19/6/2010 của Quốc Hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc Hội quyết định chủ trường đầu tư 03/01/2013 0
419 64 V/v thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính 03/01/2013 0
420 01/2013/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2000/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2000 của UBND thành phố về việc cho phép thành lập Hội Vật lý thiên văn thành phố Đà Nẵng 03/01/2013 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập