VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
391 4505 V/v thay đổi thời gian tổ chức hội thảo ý tưởng xây dựng Đà Nẵng lần 2 05/12/2012 0
392 35/2012/NQ-HĐND` về nhiệm vụ năm 2013 05/12/2012 0
393 34/NQ-HĐNd về kế hoạch biên chế năm 2013 của thành phố Đà Nẵng 05/12/2012 0
394 30/2012/NQ-HĐND Về chương trình giám sát năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố 05/12/2012 0
395 33/2012/NQ-HĐND Đặt tên dường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đợt 2, kỳ họp thứ 5 05/12/2012 0
396 32/2012/NQ-HĐND V/v điều chỉnh đơn vị thu lệ phí và tỉ lệ trích, nộp một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 05/12/2012 0
397 57 Ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số diều của Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống thoát nước đô thi và khu công nghiệp/ trên dịa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 33/2012QĐ-UBND ngày13/8/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng 05/12/2012 0
398 1722 Về việc thay đổi thời gian tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ hàng việt - Đà Nẵng 2012 10/12/2012 0
399 10/2012/TT-BNV Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị 13/12/2012 0
400 11/2012/TT-BNV Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức 16/12/2012 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập