VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
361 1660 Phê duyệt Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh cực bảo cệ môi trường đến năm 2020 06/11/2012 0
362 4244 V./v triển khai các văn bản về khoa học và công nghệ 07/11/2012 0
363 9437 V/v hạn chế tối đa đi công tác nước ngoài 08/11/2012 0
364 684 Về việc giới thiệu, chức danh, chữ ký và địa chỉ liên hệ của Phó Giám đốc sở khoa học và Công nghệ Quảng Trị ông Nguyễn Bình 08/11/2012 0
365 9534 Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Thủ tướng chính phủ về việc thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2012-2016 13/11/2012 0
366 530 V/v thay đổi địa chỉ văn phòng Công ty TNHH cấp nước Đà Nẵng - Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng 13/11/2012
367 1727 Kế hoạch phân công triển khai thực hiện Kết luận số 23-KL/TW ngày 29/5/2012 của Hội nghị lần thứ năm ban chấp hành Trung ướng Đảng khóa XI về "Mốt số vấn đề về tiến lương, bảo hiểm xã hội trọ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020" 14/11/2012 0
368 55 Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc chi nhanh Trung tâm truyền hình Thông tấn tại Đà Nẵng 14/11/2012 0
369 49 ban hành Quy định quản lý tạm trú, lưu trú tại doanh nghiệp đối với chuyên gia nước ngoài làm việc ở doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 15/11/2012 0
370 1112 V/v thanh toán tạm ứng, xử lý tài khoản tạm thu, tạm giữ 15/11/2012 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập