VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
341 8667 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 161/2012/TT-BTC của Bộ tài chính 18/10/2012 0
342 86 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường 18/10/2012 0
343 4064 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 18/10/2012 0
344 277 Kết luận của Phí Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông ngày 11/10/2012 21/10/2012 0
345 175 V/v phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS 21/10/2012 0
346 8711 Về việc ban hành kế hoạch tổ chức tổng kết thi hành Bộ luật hình sư năm 1999 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 22/10/2012 0
347 8708 Về việc phê duyệt kế hoạch quản lý chất thải y tế thành phố Đà Nẵng và kế hoạch quản lý chất thải các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện của Bộ Y tế 22/10/2012 0
348 321 Mở lớp chuyển đổi kiến thức quản lý nhà nước để dự thi cao học chuyên ngành Quản lý công 25/10/2012 0
349 8984 Về trả lới ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa VIII quận Thanh Khê 26/10/2012 0
350 8983 Về trả lới ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa VIII quaanj Sown Traf 26/10/2012 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập