VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
331 192 Dự Hội thảo Giám đốc các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ địa phương lần thứ 5 thời gian: 25-26/10/2012 07/10/2012 0
332 130 V/v giới thiệu mẫu con dấu mới của Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng 08/10/2012 0
333 46 Ban hành chuẩn hộ nghèo áp dụng cho giai đoạn 2013-2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/10/2012 0
334 8402 v/v công ty TNHH Lotte Đà Nẵng gặp gỡ và tiếp xúc với khách hàng 10/10/2012 0
335 8433 Triển khai thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 11/10/2012 0
336 44 Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy 14/10/2012 0
337 99-BC.VPTU giữa tháng 10 năm 2012 15/10/2012 0
338 4032 V/v thông báo văn bản mới ban hành 15/10/2012 0
339 48 Về việc bãi bỏ Quyết định số 140/2004/QĐ-UB ngày 24 tháng 8 năm 2004 của UBND thành phố Đà Nẵng 17/10/2012 0
340 8558 V/v ban hành Đề án "Phát triển hệ thống thư viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012-2015 và đinh hướng đến năm 2020" 17/10/2012 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập