VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
321 1427 Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015 01/10/2012 1
322 75 Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại 02/10/2012 0
323 8061 Về việc sửa đổi Điểm C, Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 9377/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của Chủ tịch UBND thành phố về việc ban hành các danh mục tài liệu hình thành trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý 02/10/2012 7
324 8151 Về việc phê duyệt "Quy hoạch công tác văn thư, lưu trữ của thành phố Đà Nẵng đến năm 2020" 04/10/2012 0
325 1476 Về việc giới thiệu chữ ký và chức danh 04/10/2012 0
326 14 Về việc tăng cường công tác quản lý cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 04/10/2012 0
327 195 Công tác phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm và chương trình, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2012 04/10/2012 0
328 45 Về chính sách trợ giúp các đối tượng ảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 05/10/2012 0
329 3913 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 05/10/2012 0
330 8218 V/v triển khai Quy chế phối hợp trong quản lý đầu tư xây dựng và sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông của Bộ GTVT 07/10/2012 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập