VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
301 6522 V/v chủ động tăng cường phòng, chống bệnh sốt huyết 22/08/2012 0
302 6762 V/v triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính Phủ 29/08/2012 0
303 6831 V/v liên quan đến việc giả bút phê và chữ ký của Lãnh đạo thành phố 30/08/2012 0
304 1384 V/v ban hành văn bản hành chính khi giải quyết công việc có tính chất liên ngành 03/09/2012 0
305 18-CT/TW Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông 03/09/2012 0
306 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV Sửa đổi, bổ sung Thong tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ 09/09/2012 0
307 2618 V/v thông báo văn bản mới ban hành 11/09/2012 0
308 7349 V/v tăng cường, các biện pháp bảo đảm ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 13/09/2012 0
309 7513 V/v ban hành kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 14/09/2012 0
310 2699 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 17/09/2012 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập