VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
291 139 Tình hình thực hiện nhiệm vụ phòng chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2012 26/07/2012 0
292 190 Về nội dung cuộc họp giao ban thường kỳ của Lãnh đạo UBND thành phố với Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện tháng 7 năm 2012 29/07/2012 0
293 323 V/v giới thiệu chức danh, chữ kỹ ông Đoàn Văn Bắc - Giám đốc Trung tâm KTTCĐLCL 01/08/2012
294 2182 V/v thông báo văn bản mời ban hành 05/08/2012 0
295 6310 Ban hành quy định về quanrlys biên chế, lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Năng quản lý 05/08/2012 0
296 2267 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 09/08/2012 0
297 173 V/v giới thiệu chương trình học bổng JDS của Chính phủ Nhật Bản 12/08/2012 0
298 133 V/v treo cờ, khẩu hiệu và nghĩ lễ nhân dịp 67 năm Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chũ nghĩa Việt Nam 15/08/2012 0
299 476 Kết quả thực hiện 3 năm cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hành Việt Nam" 19/08/2012 0
300 37 Quy định mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 21/08/2012 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập