VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
281 542 Về việc đào tao, nâng cao kỹ năng CNTT cho cán bộ, công chức thành phố Đà nẵng 24/06/2012 0
282 1859 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 02/07/2012 0
283 1232 Kiểm toán chuyên đề quản lý và sử dụng kinh phí khoa học công nghệ của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2009-2011 09/07/2012 0
284 1894 Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban dân tộc giai đoạn 2012-2020 09/07/2012 1
285 1963 V/v thông basio văn bản mớ ban hành của Trung ương 12/07/2012 0
286 07 Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015 thành phố Đà Nẵng 15/07/2012 0
287 5372 V/v đề xuất nội dung các nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình hợp tác với Bộ KHCN giai đoạn 2013-2015 18/07/2012 0
288 5882 Về việc Phê duyệt Đề ánquy hoạch phát triển nhân lực thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2020 22/07/2012 0
289 5440 V/v quản lý hoạt động thu mua àng hóa của thương nhân Trung Quốc 22/07/2012 0
290 2106 V/v thông báo văn bản QPPL của Bộ Khoa học và Công nghệ 26/07/2012 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập