VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
271 97 V/v giới thiệu ứng vien dự nguông tham gia Đề án mă, 2013-2015 20/05/2012 0
272 651 V/v xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam năm 2012 22/05/2012 0
273 1396 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 23/05/2012 0
274 3639 Tổ chức cuộc thi Người đẹp Đà Nẵng 2012 27/05/2012 0
275 3641 V/v hỗ trợ tìm kiếm các ứng viên tham gia Cuộc thi người đẹp Đà Nẵng năm 2012 27/05/2012 0
276 89 Về việc tổ chức Cuộc thi Người đẹp Đà Nẵng 2012 27/05/2012 0
277 4185 Ban hành quy chế phối hợp kiểm tra, đói chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu về tài sản nhà nước của thành phố Đà Nẵng 29/05/2012 0
278 1524 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 03/06/2012
279 39 Giới thiệu chức danh, chữ ký của Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà ông Nguyễn Đắc Xứng - Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà 12/06/2012
280 1645 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 15/06/2012 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập