VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
2731 13/TB-UBND Kết luận của lãnh đạo UBND thành phố tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính, ngân sách năm và triển khai nhiệm vụ năm 25/02/2017 0
2732 05/2017/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND ngày 18/11/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về địa điểm kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 27/02/2017 0
2733 1294/KH-UBND Thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2017 27/02/2017 0
2734 1335/KH-UBND Thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới 28/02/2017 0
2735 441/TB-STP thông báo về việc giới thiệu danh sách dịch vụ công trực tuyến tại Sở Tư pháp thành phố đà nẵng 28/02/2017 Sở Tư pháp 0
2736 1101/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến xuất khẩu 01/03/2017 1
2737 120/BC-SVHTT Báo cáo kết quả Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2016 01/03/2017 Sở Văn hóa và Thể thao 0
2738 1418/UBND-NC V/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị 02/03/2017 0
2739 304/SCT-KTAT-MT báo cáo kết quả 05 thực hiện NQ20-NQ-TW 02/03/2017 Sở Công thương 0
2740 114-BC/TU Tháng 2 năm 2017 02/03/2017 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập