VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
2701 339/VP-KT2 V/v văn bản mới của Thủ tướng chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông 09/02/2017 0
2702 336/VP-QLDtu V/v triển khai thực hiện Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 09/02/2017 0
2703 337/VP-KT1 V/v thông báo các văn bản mới của Kiểm toán Nhà nước 09/02/2017 0
2704 772/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 11/02/2017 9
2705 975/KH-UBND Thực hiện công tác gia đình năm 2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 13/02/2017 0
2706 30/TB-PKT Giới thiệu chữ ký đồng chí Lê Minh Hòa, trưởng phòng Kinh tế 13/02/2017 0
2707 11/QĐ-BQL Phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Ban 14/02/2017 Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng 0
2708 39/VCNMT V/v mời tham dự lớp học Pháp - Việt về công nghệ màng 14/02/2017 0
2709 821/QĐ-UBND Về việc ban hành Đề án nâng cao chất lượng công tác xã hội hóa thể dục, thể thao thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 14/02/2017 1
2710 02/2017/QĐ-UBND Về việc ban hành giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải năm 2017 áp dụng thu đối với các hộ thoát nước sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tấp trung trên địa bàn 6 quận thuộc thành phố Đà Nẵng 14/02/2017 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập