VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
2661 115/Vp-QLDTu V/v thông tư hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất 10/01/2017 0
2662 119/VP-KT2 V/v văn bản hướng dẫn mới của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 10/01/2017 0
2663 101/VP-KGVX Xử lý văn bản về KHCN 10/01/2017 0
2664 366-CV/VPTU V/v thông báo tuyến đường 10/01/2017 0
2665 88/SNV-CCVTLT V/v xây dựng và thực hiện Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 11/01/2017 0
2666 128/VP-KT1 V/v thông báo Thông tư mới ban hành của Bộ Tài chính 11/01/2017 0
2667 124/VP-KT1 V/v thoogn báo văn bản mói ban hành của Trung ương 11/01/2017 0
2668 68-TB/UBKTTU Về việc chuyển trụ sở làm việc của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng 11/01/2017 0
2669 130/SVHTT-XDNSVHGD V/v thực hiện Hướng dẫn treo Cờ Tổ quốc đúng quy định 12/01/2017 Sở Văn hóa và Thể thao 0
2670 17-TB/VPTU Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy 12/01/2017 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập