VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
2531 8606/KH-UBND Duy trì và phát triển mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật dưới 6 tuổi trên đại bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2020 18/10/2016 0
2532 8628/KH-UBND Triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới thành phố Đà nẵng 18/10/2016 0
2533 2082/BCĐ-VPĐP Đề nghị xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 20/10/2016 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0
2534 8736/UBND-QLDtu V/v thủ tục trình kỳ văn bản liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư 21/10/2016 0
2535 343/BC-SVHTT Kết quả triển khai tháng hành động cao điểm thực hiện Năm văn hóa văn minh đô thị 2016 23/10/2016 Sở Văn hóa và Thể thao 0
2536 39/CTr-SLĐTBXH Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng (không gửi bản giấy) 24/10/2016 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 0
2537 87-BC/BTGTU Công tác tuyên giáo tháng 10, phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2016 24/10/2016 0
2538 2483/STC-VP Phổ biến Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính TPĐN 27/10/2016 Sở Tài chính 0
2539 33/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định chính sách khuyến công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 30/10/2016 1
2540 34/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng 31/10/2016 1
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập