VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
2521 138-TB/TU Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy tại buồi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Cẩm Lệ về tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 06-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy 12/10/2016 0
2522 79-KL/TU Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI về tình hình các mặt công tác quý III, 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2016 12/10/2016 0
2523 6943/QĐ-UBND Về việc ban hành phương án sử dụng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn trên sông, vịnh và vùng biển thành phố Đà Nẵng 12/10/2016 0
2524 140/BC-SKHCN kết quả hoạt động KHCN tháng 10/2016 và dự kiến công tác tháng 11 năm 2016 13/10/2016 0
2525 181/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 13/10/2016 2
2526 7025/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/10/2016 0
2527 8472/KH-UBND Triển khai thí điểm giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 16/10/2016 0
2528 64-BC/VPTU Báo cáo giữa tháng 10 năm 2016 16/10/2016 0
2529 1618/STTTT-TTBCXB V/v tuyên truyền cấm đỗ xe ngày chẵn,ngày lẻ trên đường Trần Tống 17/10/2016 Sở Thông tin và Truyền thông 0
2530 732/TB-Cty Thông báo về việc thay đổi địa điểm trụ sở làm việc của đơn vị 17/10/2016 Công ty QL hội chợ triễn lãm và Các chợ ĐN 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập