VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
2451 127/TB-UBND V/v treo cơ, khẩu hiệu và nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước Cộng hào XHCNVN 14/08/2016 0
2452 5401/QĐ-UBND Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú treend dịa bàn thành phố Đà Nẵng 14/08/2016 0
2453 43-BC/VPTU Giữa tháng 8 năm 2016 14/08/2016 0
2454 193/HD-SVHTT Việc treo Cở Tổ quốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 16/08/2016 Sở Văn hóa và Thể thao 0
2455 104/BC-SKHCN kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 8/2016 và dự kiến một số nhiệm vụ tháng 9/2016 16/08/2016 0
2456 1298/SVHTT-XDNSVHGD Vv triển khai Hướng dẫn treo Cờ Tổ quốc 17/08/2016 Sở Văn hóa và Thể thao 0
2457 195/BC-SVHTT Kết quả thực hiện Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016 17/08/2016 Sở Văn hóa và Thể thao 0
2458 112/QĐ-STTTT V/v phân công công việc tạm thời giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng 18/08/2016 Sở Thông tin và Truyền thông 0
2459 218/TB-TTTT Về việc đổi tên gọi và giới thiệu mẫu dấu 21/08/2016 0
2460 809/BC-SKHCN Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2016 21/08/2016 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập