VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
171 17-TB/VPTU Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy 12/01/2017 0
172 19-TB/BTCTU Địa điểm làm việc mới của Ban Tổ chức Thành ủy 12/01/2017 0
173 01/2017/TT-BKHCN Quy định chi tiết một số điều của nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập 12/01/2017 0
174 88/SNV-CCVTLT V/v xây dựng và thực hiện Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 11/01/2017 0
175 128/VP-KT1 V/v thông báo Thông tư mới ban hành của Bộ Tài chính 11/01/2017 0
176 124/VP-KT1 V/v thoogn báo văn bản mói ban hành của Trung ương 11/01/2017 0
177 68-TB/UBKTTU Về việc chuyển trụ sở làm việc của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng 11/01/2017 0
178 115/Vp-QLDTu V/v thông tư hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất 10/01/2017 0
179 119/VP-KT2 V/v văn bản hướng dẫn mới của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 10/01/2017 0
180 101/VP-KGVX Xử lý văn bản về KHCN 10/01/2017 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập