VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
161 954-CV/TU V/v đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 18/01/2017 0
162 15-CT/TU Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn đánh bạc trên địa bàn thành phố 18/01/2017 0
163 363/UBND-NC V/v tăng cường phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo 16/01/2017 0
164 332/KH-UBND Về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức và hoạt động tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà nẵng 16/01/2017 0
165 315/UBND-NC V/v ủy quyền giải quyết công việc 13/01/2017 0
166 308/UBND-NC V/v phòng ngừa tội phạm mua bán hóa đơn trái phép tại thành phố Đà Nẵng 13/01/2017 0
167 130/SVHTT-XDNSVHGD V/v thực hiện Hướng dẫn treo Cờ Tổ quốc đúng quy định 12/01/2017 Sở Văn hóa và Thể thao 0
168 17-TB/VPTU Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy 12/01/2017 0
169 19-TB/BTCTU Địa điểm làm việc mới của Ban Tổ chức Thành ủy 12/01/2017 0
170 01/2017/TT-BKHCN Quy định chi tiết một số điều của nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập 12/01/2017 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập