VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
101 26-TB/BTGTU Địa điểm làm việc mới của Ban Tuyên giáo Thành ủy 02/03/2017 0
102 1101/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến xuất khẩu 01/03/2017 1
103 120/BC-SVHTT Báo cáo kết quả Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2016 01/03/2017 Sở Văn hóa và Thể thao 0
104 1335/KH-UBND Thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới 28/02/2017 0
105 441/TB-STP thông báo về việc giới thiệu danh sách dịch vụ công trực tuyến tại Sở Tư pháp thành phố đà nẵng 28/02/2017 Sở Tư pháp 0
106 05/2017/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND ngày 18/11/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về địa điểm kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 27/02/2017 0
107 1294/KH-UBND Thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2017 27/02/2017 0
108 1027/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh thành viên BCH phòng cháy và chữa cháy tại Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng 25/02/2017 0
109 13/TB-UBND Kết luận của lãnh đạo UBND thành phố tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính, ngân sách năm và triển khai nhiệm vụ năm 25/02/2017 0
110 182/TB-VKTXH Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp 24/02/2017 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập