Quyết định phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 1795/QĐ-TTg Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 21/10/2015 Ngày xuất bản
Ngày hiệu lực 21/10/2015 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Khoa học công nghệ Loại văn bản Văn bản trung ương
Cấp ban hành Trung ương Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Nội dung Phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: 786afc68959e7cecbab32158de5788b3b5c.signed.pdf
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định kiểm tra chuyên ngành
  2. Về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa hoc và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia
  3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
  4. Về việc phê duyệt các Chương trình nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng (giai đoạn 2017-2025)
  5. Quyết định ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập