Thông tư hướng dẫn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 01/2014/TT-BKHCN Người ký Nguyễn Quân
Ngày ban hành 18/02/2014 Ngày xuất bản
Ngày hiệu lực 15/04/2014 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Khoa học công nghệ Loại văn bản Văn bản trung ương
Cấp ban hành Trung ương Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Nội dung Thông tư này hướng dẫn tiêu chí, trình tự, thủ tục xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ theo quy định tại điểm b khoản 6, điểm a khoản 10 và khoản 11 Điều 12 của Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: 136aa3caf97f51ba83f3144c0b9a2eff963.2014.TT-BKHCN.doc
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định kiểm tra chuyên ngành
  2. Về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa hoc và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia
  3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
  4. Về việc phê duyệt các Chương trình nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng (giai đoạn 2017-2025)
  5. Quyết định ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập