Tin tức nổi bật

Hỗ trợ người dân ứng dụng một số quy trình kỹ thuật vào canh tác rau hữu cơ tại thành phố Đà Nẵng 29/11/2021 Nhằm hỗ trợ người dân các xã tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng ứng dụng tiến bộ KH&CN trong các mô hình sản xuất rau hữu cơ, thúc đẩy liên kết trong sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực cho địa phương, góp phần nâng cao trình độ sản xuất, dân trí và cải thiện đời sống nhân...
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với đại diện Công ty Fujikin 26/11/2021 Cuộc thi Sinh viên khởi nghiệp công nghệ Đại học Đà Nẵng lần I – Sân chơi sáng tạo và nơi đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của đất... 19/11/2021 Festival Khoa học Công nghệ lần thứ 3, năm 2021: Sân chơi bổ ích cho sinh viên Đại học Đà Nẵng 16/11/2021 Chính quyền đô thị và vấn đề xây dựng chính quyền đô thị tại Việt Nam 15/11/2021 Xây dựng, phát triển kinh tế tuần hoàn hướng đến nền kinh tế phát triển bền vững tại thành phố Đà Nẵng 15/11/2021 Thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp 15/11/2021 Sở Khoa học và Công nghệ ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Đà Nẵng về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, sở hữu trí tuệ và khởi nghiệp... 13/11/2021 Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển nông nghiệp tại Đà Nẵng 12/11/2021 Sở Khoa học và Công nghệ công bố và trao chứng nhận nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm địa phương 10/11/2021 Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với Công ty Điện lực Đà Nẵng 07/11/2021
Tìm kiếm nâng cao >>

VIDEO VIDEO

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Đăng nhập