LỊCH CƠ QUAN TUẦN 9 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị


8h00 Dự họp nghe đơn vị tư vấn báo cáo tiếp thu và giải trình các nội dung liên quan đền Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (cả ngày) PGĐ Hoàng Phòng họp số 1, tầng Phòng họp số 2, tầng 2, TTHC thành phố
8h30 Họp nghiệm thu đề tài KH&CN cấp quốc gia "Nghiên cứu bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, TP Đà Nẵng" PGĐ Hậu TP.Hà Nội

08h30: Họp Hội đồng thẩm nội dung và kinh phí nhiệm vụ thường xuyên năm 2020 theo chức năng của Trung tâm Công nghệ sinh học (Nguyễn Viết Toàn) - PGĐ Hậu -Thành viên HĐ - Trung tâm CNSH Phòng họp số 1
Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập