LỊCH CƠ QUAN TUẦN 7 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

6h30 Tham dự buổi Lễ giao quân, nhận quân năm 2020 PGĐ Hoàng, anh Bản TKNL, Đoàn thanh niên Quảng trưởng 29/3 (Trước Đài tưởng niệm 2/9, Đà Nẵng)

8h00 Dự họp nghe báo cáo các nội dung theo nhóm, ngành thuộc Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 PGĐ Hoàng, phòng KHTC Phòng họp số 2, tầng 2, TTHC thành phố
8h30 Tham dự buổi kiểm tra thông tin, rà soát đánh giá các hồ sơ đề xuất Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt của thành phố PGĐ Hoàng, phòng QLCN Phòng họp số 1, Sở Tài nguyên và Môi trường, tầng 15, TTHC thành phố
14h00 Dự họp nghe báo cáo các nội dung theo nhóm, ngành thuộc Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 PGĐ Hoàng, phòng KHTC Phòng họp số 2, tầng 2, TTHC thành phố


8h00 Họp xem xét hiệu quả dự kiến của dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất một số giống dưa thơm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” Giám đốc Sở Giám đốc Sở, PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, đại biểu theo giấy mời Phòng họp số 1
14h00 Hội thảo góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW và Chương trình số 35-CTr/TU (Hoãn) Giám đốc Sở Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng/đơn vị, đại biểu theo giấy mời Hội trường tầng 7 nhà khách T26 (01 Quang Trung)
14h00 Họp chi bộ Cơ quan VPS Toàn thể đảng viên Chi bộ Cơ quan VPS Phòng họp số 1
16h00 Quán triệt CBCC về việc nắm vững nội dung và thời hạn hiệu lực VBQPPL trong lĩnh vực quản lý Giám đốc Sở Toàn thể CCLĐ Văn phòng Sở, Lãnh đạo và TP THHC Chi cục Phòng họp số 1


8h00 Họp ban chỉ đạo tổ chức lập Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Phòng họp giao ban tầng 3, TTHC thành phố

Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập