LỊCH CƠ QUAN TUẦN 6 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

08h00 Tham dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 PGĐ Hậu Hội trường Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan, số 47 Xô Viết Nghệ Tĩnh VP bố trí xe

8h00 Họp Hội đồng kỹ thuật phục vụ tổ chức đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn 2045 PGĐ Hoàng Phòng họp số 1, tầng 3, TTHC thành phố
9h00 Họp giao ban Chủ tịch, PCT UBND thành phố PGĐ Hoàng, phòng QLKH Phòng họp giao ban, tầng 3, TTHC thành phố
8h30 Họp tại Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng
14h00 Họp Ban chỉ đạo tổ chức đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn 2045 Phòng họp giao ban UBND thành phố, tầng 3, TTHC thành phố

14h00 Họp UBND thường kỳ Hội trường số 1, tầng 2, TTHC thành phố

Kiểm tra thực tế

7h30 Tham dự Hội thảo góp ý báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 PGĐ Hoàng Hội trường số 1, tầng 2, TTHC thành phố


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập