LỊCH CƠ QUAN TUẦN 6 NĂM 2018

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h30 Họp giao ban tháng 02 - GĐ, các PGĐ; - Trưởng phó các phòng, đơn vị, Trung tâm TĐC (a. Thọ); - Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Công đoàn Sở Phòng họp số 01, tầng 22, TTHC thành phố - Báo cáo triển khai công tác năm 2018 (phòng KH-TC, các đơn vị) - 03 nhiệm vụ trọng tâm - Một số vấn đề liên quan đến hành chính - Tình hình chăm sóc tết cho CCVCLĐ
14h00 Họp Hội đồng tư vấn đánh giá tác dụng, ảnh hưởng của sáng kiến đối với thành phố PGĐ Hậu, thành viên hội đồng, khách mời, QLNG Phòng họp số 1

Kiểm tra thực tế Giám đốc
14h00 Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2018 PGĐ Hậu Phòng họp số 2, tầng 2, TTHC
16h00 Gặp mặt thân mật giữa Lãnh đạo thành phố với trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu nhân dịp Xuân Mậu Tuất-2018 Giám đốc và các Phó Giám đốc Hội trường số 3, tầng 2, TTHC

Kiểm Tra thực tế Giám đốc

9h00 Họp kiểm tra đề tài "Đánh giá tiềm năng và khả năng sử dung năng lượng tái tạo của thành phố Đà Nẵng" GĐ, PGĐ Ngộ, CQCT, BCN đề tài, Phòng QLKH, KHTC Phòng họp số 1
15h00 Họp kiểm tra đề tài "Nghiên cứu xây dựng hệ thống thuyết minh đa ngữ qua thiết bị di động tại bảo tàng Đà Nẵng" (Lê Thị Thục) PGĐ Ngộ, CQCT, BCN, Phòng QLKH, KHTC, Chuyên gia Phòng họp số 1

14h00 Hội nghị tổng kết công tác Đảng Toàn thể Đảng viên của Sở Phòng họp 100 chỗ


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập