LỊCH CƠ QUAN TUẦN 52 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h30 Họp nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của TKNL - PGĐ Trần Văn Hoàng - Thành viên Hội đồng - TT TKNL, KHTC Phòng họp sô 1
8h00 Họp nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của TKNL - PGĐ Trần Văn Hoàng - Thành viên Hội đồng - TT TKNL, KHTC Phòng họp sô 1
8h00 Nghiệm thu nhiệm vụ SHTT 2020 và xét duyệt nhiệm vụ hỗ trợ SHTT 2021 của TT TKNL - PGĐ Vũ Thị Bích Hậu - Thành viên HĐ -TT TKNL, KHTC
14h00 Dự họp nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn và một số nội dung phục vụ buổi làm việc với Thường trực Thành ủy PGĐ Hoàng Phòng họp giao ban ủy ban tầng 3, Tòa nhà TTHC thành phố
14h00 Họp Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố (hoãn) PGĐ Hoàng Phòng họp tầng 8, Sở Tài chính thành phố
14h30 Họp Ban Giám đốc với Phòng KHTC Ban Giám đốc, KHTC Phòng họp số 1
15h00: Họp liên quan đến dự án Trung tâm Công nghệ sinh học kết hợp cơ sở nuôi cấy mô TBTV (giai đoạn 2) và Dự án Xây dựng trụ sở làm việc Trung tâm TĐC - Ban Giám đốc, - Trung tâm CNSH, - Trung tâm TĐC, - Phòng KHTC, - Ban QLDA Đ&CN; Phòng họp số 1

9h00 Hội nghị CBCVLĐ Trung tâm Thông tin KH&CN PGĐ Hậu Trung tâm Thông tin, 49 Thế Lữ VP bố trí xe
15h00 Họp nghiệm thu nhiệm vụ TXTCN năm 2020 và xét duyệt nhiệm vụ năm 2021 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Nguyễn Viết Toàn) - PGĐ Trần Văn Hoàng - Thành viên Hội đồng - Trung tâm Kỹ thuật TDC Phòng họp số 1

8h00 Hội nghị (trực tuyến) nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyen truyền và triển khai thực iện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị Hội trường số 3, tầng 2, TTHC (điểm cầu chính)

8h00 Hội nghị CBCCLĐ Chi cục TCĐLCL PGĐ Hoàng Chi cục TCĐLCL VP bố trí xe
14h00 Dự Hội nghị Ban chấp hành Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng lần thứ sáu PGĐ Hậu Hội Trường Hội Nông dân, 12 Hồ Nguyễn Trừng, Đà Nẵng

8h00 Dự Hội nghị Ban chấp hành Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025 PGĐ Hậu Hội trường Liên minh HTX, tầng 4, 123 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng
8h30 Hội nghị CBVCLĐ Trung tâm CNSH Giám đốc, PGĐ Hậu Trung tâm CNSH VP bố trí xe
14h00 Họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm trong điều trị vô sinh tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng” PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, Hội đồng, CQCT, CNĐT, đại biểu Phòng họp số 1
15h30 Tham dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình hợp tác tuyền thông với các cơ quan báo chí PGĐ Hậu Hội trường số 1, tầng 2, TTHC thành phố
14h00 Dự họp tại trường Đại học Bách Khoa PGĐ Hậu Phòng Khách Khu A, Trưởng Đại học Bách Khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
14h00 Hội nghị CBVCLĐ Trung tâm TKNL PGĐ Hoàng Trung tâm TKNL, 49 Thế Lữ VP bố trí xe


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập