LỊCH CƠ QUAN TUẦN 52 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Họp bình xét thi đua khen thưởng Sở Giám đốc Sở Thành viên Hội đồng TĐKT Phòng họp số 1 VP
14h00 Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành NN&PTNT năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 do Thủ Tướng và các Phó Thủ tướng chủ trì PGĐ Hậu Phòng họp số 1, tầng 2, TTHC thành phố
14h00 Làm việc với Đoàn Thanh tra Công nghệ thông tin của Bộ TT&TT PGĐ Hoàng, VP Phòng họp số 1 VP

08h00 dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ QS,QP địa phương năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 trên địa bàn thành phố CVP, Phó Chỉ huy trưởng Nhà Văn hóa truyền thống LLVT thành phố, số 04 Lê Duẩn
8h00 Dự họp xem xét đối với đề xuất quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đền năm 2045 thuộc Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng PGĐ Hoàng Phòng họp số 2, tầng 12, TTHCTP Đà Nẵng
9h30 Họp xét khen thưởng Hội thi khoa học kỹ thuật PGĐ Hậu Liên hiệp các Hội KHoa học và kỹ thuật thành phố
14h00 Tham dự Hội thảo góp ý dự thảo Đề án "Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung - Tây nguyên" GĐ, PGĐ Hoàng, phòng QLCN Phòng họp tầng 2, Khách sạn Sông Hàn
13h30 Tham dự Hội nghị Quân chính và ngành BCHQS thành phố PGĐ Hoàng, Phó Chỉ huy trưởng Nhà Văn hóa truyền thống LLVT thành phố, số 04 Lê Duẩn VP bố trí xe

8h00 Tham dự tiếp xúc cử tri PGĐ Hoàng Hội trường Trung tâm hành chính quận Sơn Trà, 02 Đông Giang, Đà Nẵng Vp bố trí xe

8h00 Tham dự tiếp xúc cử tri PGĐ Hậu Hội trường Trung tâm hành chính quận Thanh Khê, 503 Trần Cao Vân, Đà Nẵng VP bố trí xe
7h30 tham dự Hội thảo khoa học và công nghệ đánh giá kết quả triển khai Đề án khung quỹ gien cấp Bộ, cấp tỉnh giai đoạn 2013-2019 PGĐ Hậu TP. Hà Nội
8h00 Dự Hội nghị Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng lần thứ 9 khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 và tổng kết công tác Hội và phòng trào phụ nữ năm 2019 PGĐ Hậu Họi trường Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, 01 Pasteur, thành phố Đà Nẵng VP bố trí xe

8h30 Hội nghị CCLĐ Chi cục TĐC PGĐ Hoàng, VP (C. Thu) Chi cục TĐC Chi cục VP bố trí xe
8h30 Hội nghị CCVCLĐ Trung tâm Thông tin PGĐ Hậu, VP (C. Quyên) 49 Thế Lữ TTTT Nhờ TTTT đón chị Hậu
14h00 Hội nghị CCVCLĐ Trung tâm TKNL PGĐ Hoàng, VP (A. Hoàng) 49 Thế Lữ TKNL Nhờ TKNL đón anh Hoàng
1400 Hội nghị CCVCLĐ Trung tâm CNSH PGĐ Hậu, VP (C. Thu) Hội trường CNSH CNSH VP bố trí xe
14h00 Dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam " năm 2019 và triển khai các hoạt động năm 2020 PGĐ Hoàng Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập