LỊCH CƠ QUAN TUẦN 52 NĂM 2017

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h30 Họp Ban thường vụ Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng Hội trường LHHKHKT, 05 Quang Trung
9h00 Họp Kiểm điểm Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Đảng ủy viên, Trưởng các đơn vị thuộc sở, Bí thư Đoàn TN Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở, Đại diện Đảng ủy khối Phòng họp số 1
14h00 Hội thảo góp ý Đề án quan trắc phóng xạ giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng PGĐ Ngộ, Trung TKNL và TVCGCN, các phòng đơn vị thuộc Sở, và đại biểu theo Giấy mời Nhà Khách T26, số 1 Quang Trung TTTKNL và TVCGCN

09h00 Tiếp đoàn Kiểm tra thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 PGĐ Hậu - PGĐ Hậu - Văn phòng - Trưởng các phòng, đơn vị: PQLCN&TTCN; TTCNSH; TTTTKHCN; Phòng họp số 1 VP
14h00 Họp Hội đồng bình xét thi đua khen thưởng năm 2017 BGĐ, đại diện cấp ủy, Chủ tịch công đoàn Sở, Bí thư Đoàn TN Sở, trưởng các đơn vị thuộc Sở, CVP, chuyên viên VP tham mưu công tác tổ chức nhân sự Phòng họp số 1 VP

8h00 Họp nghiệm thu đề tài "Phát triển thiết bị phần cứng Firewall tốc độ cao" PGĐ Ngộ, hội đồng khoa học, CQCT, BCN, PQLKH, PKHTC, đại biểu, TTTTKHCN Phòng họp số 1
8h00 Dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án chỉnh lý và số hóa tài liệu giai đoạn 2017-2020, ứng dụng các phần mềm về công tác văn thư, lứu trữ và triển khai Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ PGĐ Hậu, VP Khách sạn Bamboo Green Central, 158 đường Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng
14h00 Họp thẩm định và nghiệm thu mô hình "Xây dựng mô hình ống dẫn sáng tự nhiên cho 01 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" PGĐ Ngộ, Hội đồng khoa học, Chủ nhiệm mô hình, TT TKNL, P.QLCS, VP, KHTC, Đại biểu Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng - Quận Liên Chiểu
14h00 Họp nghiệm thu đề tài "Đánh giá đất đai phục vụ cho việc quy hoạch sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng" PGĐ Hậu, Hội đồng khoa học, CQCT, CNĐT, PQLKH, PKHTC, đại biểu Phòng họp số 1

8h00 Họp kiểm điểm đảng viên cuối năm 2017 Chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở Toàn thể đảng viên chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở Phòng họp số 1
14h00 Hội nghị CCVC năm 2018 Chi cục TCĐLCL (dự kiến) Lãnh đạo Sở, Chủ tịch Công Đoàn Sở (PGĐ Hoàng), toàn thể CCVCLĐ Chi cục TCĐLCL Hội trường Chi cục

10h: Mở thầu gói Mua sắm thiết bị thuộc Dự án Nâng cao năng lực Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Đà Nẵng PGĐ Hoàng, Phòng KHTC, Đại diện phòng QLĐTư (UBND TP), Sở TC, KHĐT, Trung tâm TĐC, tổ chuyên gia, đơn vị dự thầu Phòng họp số 1
8h00 Hội nghị CCVC năm 2018 Trung tâm Tiết năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ (dự kiến) Lãnh đạo Sở, Chủ tịch Công Đoàn Sở (PGĐ Hoàng), toàn thể VCLĐ TTTKNL 49 Thế Lữ
8h00 Hội nghị CCVC năm 2018 Trung tâm Công nghệ sinh học (dự kiến) Lãnh đạo Sở, Chủ tịch Công Đoàn Sở (PGĐ Hoàng), toàn thể VCLĐ TTCNSH Hội trường Trung tâm CNSH
14h00 Hội nghị CCVC năm 2018 Trung tâm Thông tin KHCN (dự kiến) Lãnh đạo Sở, Chủ tịch Công Đoàn Sở (PGĐ Hoàng), toàn thể VCLĐ TTTT 49 Thế Lữ


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập