LỊCH CƠ QUAN TUẦN 52 NĂM 2018

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng

8h00 Họp giao ban Công đoàn cơ sở khối Chính quyền 2 PGĐ Hoàng Hội trường CĐVC TPĐN, 345 Lê Thanh Nghị
8h00 Tham dự cuộc họp nghe báo cáo về Đề án "Đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo thành phố Đà Nẵng" Giám đốc Phòng họp giao ban UBND, Trung tâm hành chính thành phố
8h00 Kiểm tra đánh giá chỉ số hoạt động sáng kiến tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng (cả ngày) PGĐ Hậu, phòng QLNG Phòng họp số 2
8h00 Họp nghiệm thu ĐTCS "Nghiên cứu xử lý nước thải chăn nuôi sau xử lý biogas trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" PGĐ Ngộ, QLCS, KHTC, CQCT, CNĐT, Hội đồng nghiệm thu, đại biểu Phòng họp số 1
10h00 Họp nghiệm thu ĐTCS "Đánh giá hiện trạng xử lý nước thải phòng khám trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" PGĐ Ngộ, QLCS, KHTC, CQCT, CNĐT, Hội đồng nghiệm thu, đại biểu Phòng họp số 2
14h00 Họp bình xét thi đua, khen thưởng năm 2018 Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng (Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Bí thư Đoàn thanh niên, Văn phòng) Phòng họp số 1

08h00 Họp về nhiệm vụ KH&CN thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - PGĐ Trần Văn Hoàng - Phòng KH-TC - Trung tâm Kỹ thuật TDC Phòng họp số 1
8h30 Dự họp kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên năm 2018 tại Chi bộ Trung tâm Thông tin KH&CN PGĐ Hậu TTTT KHCN
8h00 Kiểm tra đánh giá chỉ số hoạt động sáng kiến tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng (cả ngày) PGĐ Hậu, phòng QLNG Phòng họp số 2
14h00 Họp nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Thông tin KH&CN - PGĐ Vũ Thị Bích Hậu - Thành viên Hội đồng - Trung tâm TTKH&CN Phòng họp số 1
14h00 Dự họp kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên năm 2018 tại Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng PGĐ Hoàng Chi cục TDC
14h00 Dự lễ tổng kết công tác năm 2018, kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây nguyên (2008-2018) Nhà khách Trung ương Đảng, số 8 Bạch Đằng, Đà Nẵng


8h00 Dự Hội nghị CBCC Trung tâm Thông tin KHCN PGĐ Hoàng TTTT KHCN
8h00 Dự Hội thảo khoa học Nhà Trần trong lịch sử Việt Nam PGĐ Hoàng Khách sạn Hilton Đà Nẵng, 50 Bạch Đằng, Đà Nẵng
8h00 Tiếp đoàn kiểm tra 3 NVTT 2018 PGĐ Ngộ, VP, trưởng các phòng chủ trì Phòng họp số 1
14h00 Dự Hội nghị CBCC Chi cục TDC PGĐ Hoàng Chi cục TDC


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập