LỊCH CƠ QUAN TUẦN 51 NĂM 2017

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00: Họp nghiệm thu đề tài "Đánh giá hiệu quả điều trị nghiện ma túy bằng châm cứu, thuốc nam kết hợp dạy nghề giúp việc lương y - lương dược tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05-06" PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, Hội đồng khoa học, CQCT, CNĐT Phòng họp số 1
14h00: Kiểm tra đề tài "Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các công trình đường, cầu giao thông đến tình hình ngập lụt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" PGĐ Ngộ, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT, chuyên gia Phòng họp số 1
14h00 Tham dự tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố PGĐ Hoàng Hội trường Trung tâm hành chính quận Sơn Trà Văn phòng bố trí xe

9h00 Họp về Đề án CNSH và Hội thảo hợp tác - phát triển công nghệ sinh học GĐ, các PGĐ, phòng KHTC, phòng QLKH, phòng QLCS, TTCNSH, TTTT, VP, TTTKNL Phòng họp số 1
14h00 Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng Bí thư các Chi bộ và thành phần theo kế hoạch Phòng họp số 1
14h00 Tham dự tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố PGĐ Hoàng Hội trường UBND phường Vĩnh Trung Văn phòng bố trí xe
14h00 Họp góp ý liên quan đến xây dựng Đề án phát triển rau an toàn, rau hữu cơ theo hướng chuỗi giá trị PGĐ Hậu Phòng họp Sở NNPTNT

8h00 Dự giao ban 6 tháng cuối năm 2017 các Trang thông tin điện tử trên địa bàn thành phố, nhằm đánh giá kết quả tuyên truyền trong thời gian qua và định hướng công tác tuyên truyền năm 2018 PGĐ Hậu phòng họp tầng 3, Ban Tuyên giao Thành ủy, 06 Trần Quý Cáp, Đà Nẵng
8h00: Họp kiểm tra đề tài "Nghiên cứu các yếu tố nguy cơ và bước đầu đánh giá hiệu quả can thiệp phục hồi chức năng phòng chống té ngã ở người cao tuổi tại một số xã, phường thành phố Đà Nẵng" PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT, chuyên gia Phòng họp số 1
14h00 Họp với Công ty Halodi tại Văn phòng công ty GĐ, phòng KHTC

8h30 Họp kiểm điểm tập thể Ban Giám đốc theo Hướng dẫn số 15-HD/BTCTU BGĐ, Đại diện các cơ quan tham mưu Thành Ủy, Đại diện Sở Nội vụ, CVP Phòng họp số 1 Vp chuẩn bị
14h00: Họp nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu thiết kế bê tông nhựa chống hằn lún vệt bánh xe ứng dung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" PGĐ Ngộ, hội đồng khoa học, CQCT, BCN, PQLKH, PKHTC, đại biểu, TTTTKHCN Phòng họp số 1
14h00 Tham dự tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố PGĐ Hậu Hội trường UBND xã Hòa Sơn Văn phòng bố trí xe

8h00: Họp nghiệm thu đề tài "Đánh giá hiệu quả điều trị vi phẫu thuật túi phình động mạch não vỡ tại Bệnh viện Đà Nẵng" PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, Hội đồng khoa học, CQCT, CNĐT Phòng họp số 1
8h00 Tham dự tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố PGĐ Ngộ Hội trường UBND quận Hải Châu Văn phòng bố trí xe
8h00 Dự Hội nghị Tổng kết hoạt động Văn học - Nghệ thuật PGĐ Hoàng Hội trường cơ quan Liên hiệp Hội (K54/10 Ông Ích Khiêm - TP Đà Nẵng)


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập