LỊCH CƠ QUAN TUẦN 5 NĂM 2021

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Họp giao ban Sở Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng, phó các phòng, đơn vị; Bí thư đoàn TN Phòng họp số 1

09h00 Họp liên quan đến thiết kế dự án Trung tâm Công nghệ sinh học kết hợp cơ sở nuôi cấy mô TBTV (giai đoạn 2) - PGĐ Trần Văn Hoàng; - Phòng KHTC; - Trung tâm TKNL; - Trung tâm CNSH Trung tâm CNSH
8h00 Dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 PGĐ Hậu Phòng họp số 1, tầng 2, TTHC thành phố
8h00 Tham dự Hội nghị tổng kết tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng năm 2020 GĐ, PGĐ Hoàng Hội trường Bamboo Green Riverside Hotel, 68 Bạch Đằng, Đà Nẵng VP bố trí xe
13h30: Họp tực tuyến với Trung tâm Hợp tác quốc tế - Viện Phát triển Hàn Quốc về Chương trình chia sẻ tri thức của Hàn Quốc (Lê Thị Thục) PGĐ Hậu, QLCN Phòng họp 1, Tầng 22 Trung tâm Hành chính
14h00 Giám đốc làm việc với Trung tâm TKNL Giám đốc, PGĐ Hoàng, KHTC, VP, QLKH, QLCN TT TKNL VP bố trí xe
14h00 Dự Hội nghị Ban chấp hành (mở rộng ) lần thứ 2, khóa VI, nhiệm kỳ 2020- 2025 để tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 và gặp mặt trí thức khoa học - công nghệ PGĐ Hậu Hội trường Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố
17h30 Dự Lễ khai mạc Hội chợ Xuân 2021 thành phố Đà Nẵng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, 09 đường Cách mạng Tháng tám, thành phố Đà Nẵng VP bố trí xe

8h00 Giám đốc làm việc với Trung tâm CNSH Giám đốc, PGĐ Hậu, KHTC, VP, QLKH TT CNSH VP bố trí xe
8h00 Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản PGĐ Hậu Phòng họp tầng 1, 522 Ông Ích Khiêm
8h30 Họp đánh giá dự án đầu tư vào khu công nghệ cao Đà Nẵng PGĐ Hoàng, phòng QLCN Phòng họp tầng 2, Ban Quản lý, lô A17 đường Trung tâm, khu công nghệ cao, Hòa Liên. Hòa Vang, Đà Nẵng VP bố trí xe
14h00 Giám đốc làm việc với Trung tâm Thông tin KH&CN Giám đốc, PGĐ Hậu, KHTC, VP TT Thông tin VP bố trí xe

8h00 làm việc với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Đà Nẵng Giám đốc, Chi cục, TĐC Chi cục VP bố trí xe
15h00 Họp tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng PGĐ Hậu Phòng họp A5, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng VP bố trí xe

14h00 Họp Hội đồng xét sáng kiến có tác dụng ảnh hưởng đối với thành phố (đợt 3) Thành viên hội đồng, đại diện đơn vị và tác giả có sáng kiến được xét Phòng họp số 1 VP


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập