LỊCH CƠ QUAN TUẦN 5 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị
8h00 Họp mặt toàn thể CBCCLĐ Cơ quan Văn phòng Sở Phòng họp số 1Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập