LỊCH CƠ QUAN TUẦN 5 NĂM 2018

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban chỉ đạo 138/CP và Ban chỉ đạo 389 quốc gia PGĐ Ngộ Phòng họp số 2, tầng 2, TTHC thành phố

8h00 Họp danh mục mua sắm tài sản 2018 PGĐ Ngộ, phòng KHTC, Trưởng các đơn vị trực thuộc Phòng họp số 1

9h00 Dự buổi tọa đàm giữa cộng đồng tiến sĩ tại Đà Nẵng với cơ quan hợp tác phát triển - Bộ Ngoại giao Israel PGĐ Hậu Tầng 3, Vườn ươm doanh nghiệp, 31 Trần Phú, Đà Nẵng

14h00: Làm việc với Hội Liên hiệp phụ nữ về đề xuất đề tài PGĐ Hoàng, QLKH, Đại diện Hội LHPN Phòng họp số 1

10h30: Làm việc với Hội Liên hiệp phụ nữ về đề xuất đề tài (Lê Thị Thục) PGĐ Hoàng, QLKH, Đại diện Hội LHPN Phòng họp số 1
14h00 Dự Hội nghị ban Chấp hành lần thứ VII, khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 để tổng kết hoạt động năm 2017, triển khi nhiệm vụ công tác năm 2018 và gặp mặt thân mật trí thức khoa học - công nghệ thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018. PGĐ Hoàng, PGĐ Hậu Hội trường Liên hiệp các Hội KH&KT, số 05 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập