LỊCH CƠ QUAN TUẦN 5 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

9h00 Họp giao ban BGĐ, trưởng phó các phòng, đơn vị, Bí thư ĐTN Phòng họp số 1

8h00 Dự họp vềTriển khai thực hiện Công văn 2858 của Thành ủy PGĐ Hoàng Phòng họp số 1, tầng 3, TTHC thành phố
14h00 Dự Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3, khóa VIII để lấy phiếu tín nhiệm đối với Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng PGĐ Hậu Hội trường cơ quan Hội Nông dân thành phố, 12 Hồ Nguyên Trừng, Đà Nẵng

14h00: Họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ KH&CN thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL (Nguyễn Viết Toàn) - PGĐ Trần Văn Hoàng - Thành viên Hội đồng - TT Kỹ thuật TCĐLCL Phòng họp số 1

9h00 Công bố quyết định về công tác cán bộ PGĐ Hoàng, CVP Chi cục TĐCLịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập