LỊCH CƠ QUAN TUẦN 49 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Họp giao ban Sở tháng 12/2019 Ban Giám đốc, trưởng phó các phòng, đơn vị, Bí thư Chi đoàn Sở Phòng họp số 1, tầng 22 TTHC KHTC, VP
10h00 Họp Đảng ủy mở rộng Đảng ủy viên, Bí thư, Phó bí thư các Chi bộ Phòng họp số 1, tầng 22 TTHC

14h00 Họp xét sáng kiến năm 2019 Sở KH&CN Hội đồng Sáng kiến, đại diện các nhóm tác giả Phòng họp số 1, tầng 22 VP

8h00 Dự Hội nghị lần thứ 19 để đánh giá tình hình các mặt công tác năm 2019, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và một số nội dung khách theo chương trình công tác Hội trường Thành ủy Đà Nẵng
Đi công tác Quảng Ninh GĐ, PGĐ Hoàng Tỉnh Quảng Ninh
17h00 Dự phiên họp Hội đồng trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng để đánh giá nhận xét trong thời gian giữ chức vụ của Hiệu trưởng PGĐ Hậu Phòng họp, Nhà A5, Trường Đại học sư phạm, 459 Tôn Đức Thắng, Đà Nẵng


8h30 Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN PGĐ Hậu TP.Hồ Chí Minh


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập