LỊCH CƠ QUAN TUẦN 48 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Họp về rà soát công việc 2020, 3 nhiệm vụ trọng tâm 2021, tổ chức bộ máy của Sở, hợp tác với LHH Ban Giám đốc; trưởng, phó các phòng, đơn vị Phòng họp số 1 KHTC, VP
14h00 Họp hội đồng xét sáng kiến năm 2020 Sở KH&CN Thành viên Hội đồng SK 2020, đại diện đồng tác giả SK Phòng họp số 1 VP

8h00 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề của Chính phủ về công tác xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật PGĐ Hậu Hội trường số 1, tầng 2, TTHC thành phố
8h00 Dự Lễ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ (1995-2020) PGĐ Hậu Hội trường A, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, số 131 Lương Nhữ Hộc, thành phố Đà Nẵng VP bố trí xe
Tham dự khen thưởng thành phố thông minh Việt Nam 2020 PGĐ Hoàng TP. Hà Nội
Tham dự Hội nghị CAFEO 38 PGĐ Hậu TP Hà Nội
Giám đốc nghỉ phép


09h00: Làm việc với Đoàn Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Đinh Hữu Tuyến) Giám đốc Sở, QLCN (Đ. Anh, Tuyến), Sở TNMT, Sở NNPTNT, Đoàn Viện NLNT phòng họp số 1, tầng 22

7h30 Tham dự hội thảo "Tổng kết Kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố BXHN cấp thành phố gđ 2016-2020" KS Bamboo Green Central, 158 Phan Châu Trinh VP bố trí xe


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập