LỊCH CƠ QUAN TUẦN 48 NĂM 2017

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

PGĐ Hoàng đi công tác nước ngoài (đến hết ngày 10/12/2017) PGĐ Hoàng
14h00 Họp giao ban GĐ, các PGĐ, Trưởng, Phó các phòng, đơn vị - Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TNCSHCM Phòng họp số 1

14h00 Họp nghiệm thu đề tài "Đánh giá thực trạng cây thuốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển" PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, Hội đồng khoa học, CQCT, CNĐT, Đại biểu Phòng họp số 1
14h00 Họp các tiểu ban chấm thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018 PGĐ Hậu

7h45 Dự Hội nghị toàn quốc (trực tuyến) học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng (1,5 ngày) GĐ, các PGĐ Hội trường số 3, tầng 2, TTHC thành phố
14h00 Tham dự Hội thảo tổng kết và chia sẻ kết quả đạt đượ Dự án tăng cường hiệu quả năng lượng trong tòa nhà PGĐ Hậu Phòng họp số 2, tầng 2, TTHC thành phố

8h00 Dự Hội nghị tổng kết sản xuất trồng trọt năm 2017; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông, Đông Xuân 2017-2018; triển khai chương trình Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" và công bố Chứng nhận nhãn hiệu Nấm Linh Chi Đà Nẵng PGĐ Hậu Hội trường Quận ủy Cẩm Lệ Đà Nẵng, 133 Ông Ích Đường, Đà Nẵng

7h30 Tham dự Lễ khai mạc Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018 PGĐ Hậu Hội trường tầng 1
9h00 Họp về hỗ trợ Dự án Đổi mới công nghệ Lãnh đạo Sở, Phòng KHTC, Quỹ, Phòng QLCNTTCN Phòng KHTC, Quỹ, Phòng QLCNTTCN báo cáo
15h30 Tham dự Lễ bế mạc Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018 PGĐ Hậu Hội trường tầng 1


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập