LỊCH CƠ QUAN TUẦN 47 NĂM 2017

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

9h00 Họp về công tác tổ chức sự kiện ứng dụng BGĐ, Trưởng, phó các phòng đơn vị thuộc Sở, A.Thọ (GĐ trung tâm TĐC) Phòng họp số 1 Các đơn vị báo cáo tình hình, vướng mắc trong quá trình triển khai theo KH số 26/KH-SKHCN
16h30 Dự Họp Ban tổ chức địa phương Sự kiện Ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017 GĐ, các PGĐ, Trưởng các phòng, đơn vị Phòng họp số 2, tầng 2, TTHC thành phố

8h00 Tham dự Hội thảo công nghệ bức xạ tiên tiến PGĐ Ngộ Khách sạn Minh Toàn Galaxy Đà Nẵng
14h: Họp Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN 2018 lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn (Lê Thị Thục) PGĐ Hoàng, Hội đồng tư vấn, PQLKH, PQLCS, PKHTC, TTTT KHCN, đại biểu Phòng họp số 1
14h00 Dự Hội nghị tổng kết công tác phối hợp tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2017 Hội trường số 3, tầng 2, TTHC thành phố

14h00 Tham dự Hội thảo truyền thông về ứng dụng và đổi mới công nghệ PGĐ Hậu, TTTT Khách sạn Minh Toàn Galaxy Đà Nẵng

07h30: Hội thảo Công nghệ bức xạ tiên tiến PGĐ Ngộ, QLNG, Minh Toàn Galaxy, 346 Đường 2-9Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập