LỊCH CƠ QUAN TUẦN 46 NĂM 2017

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

14h00 Họp tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2018 lĩnh vực Y Dược PGĐ Hậu, Hội đồng tư vấn, PQLKH, PQLCS, PKHTC, TTTTKHCN, đại biểu Phòng họp số 1
14h00 Dự Hội nghị BCH Hội nông dân thành phố khóa VII PGĐ Hậu Hội trường cơ quan Hội nông dân thành phố
Tham dự lễ khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 2017 (đến hết ngày 16/11/2017) TP. Hà Nội

8h00 Tham dự Hội nghị tổng kết năm 2017 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018 PGĐ Ngộ Hội trường UBND huyện Hòa Vang
8h30 Họp tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2018 lĩnh vực Nông nghiệp-Môi trường PGĐ Hậu, Hội đồng tư vấn, PQLKH, PQLCS, PKHTC, TTTTKHCN, đại biểu Phòng họp số 1
14h00 Dự cuộc họp của Lãnh đạo UBND thành phố PGĐ Hậu Phòng họp giao ban UBND thành phố, tầng 3, TTCH thành phố

7h45 Tham dự họp tại UBMTTQVN Giám đốc Sở Nhà Văn hóa thiếu nhi

7h45 Dự Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Tuyên dương - khen thưởng phong trào thi đua năm học 2016-2017 PGĐ Hậu Hội trường số 3, tầng 2, TTHC thành phố
8h00 Tham dự hội thảo "Ứng dụng công nghệ mới trong công trình xanh - lần thứ 3" năm 2017 PGĐ Ngộ Trường Cao đẳng công nghệ, 48 Cao Thắng, Đà Nẵng
14h: Họp nghiệm thu đề tài "Đánh giá các trở ngại và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nước thải cho KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng" PGĐ Ngộ, Hội đồng KH, PQLKH, PKHTC, TTTTKHCN, đại biểu Phòng họp số 1

8h00: Họp kiểm tra đề tài "Nghiên cứu diễn biến xâm nhập mặn nước dưới đất thành phố Đà Nẵng - Đề xuất các giải pháp khai thác hợp lý" PGĐ Ngộ, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT, Chuyên gia Phòng họp số 1
8h00 Họp UBND thành phố
9h00 Dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương khen thưởng năm học 2016-2017 PGĐ Hậu Hội trường A, Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
14h00 Họp tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2018 lĩnh vực Kỹ thuật-Công nghệ PGĐ Ngộ, Hội đồng tư vấn, PQLKH, PQLCS, PKHTC, TTTTKHCN, đại biểu Phòng họp số 1
14h00 Họp Ủy ban nhân dân thành phố
16h00 Dự khai mạc Liên hoan Làng nghề truyền thống Xứ Quảng năm 2017 PGĐ Hoàng Bảo tàng Đà Nẵng

Dự kỷ niệm thành lập Cao đẳng Công nghệ

Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập