LỊCH CƠ QUAN TUẦN 46 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

9h30 Họp thành viên Ban chỉ đạo lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch GĐ, PGĐ Hoàng Phòng họp giao ban UBND thành phố, tầng 3, TTHC thành phố
15h30 Họp về tình hình triển khai các chuyên đề theo Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị PGĐ Hoàng Phòng họp số 1, tầng 3, TTHC thành phố

Giám đốc làm việc với Phòng QLKH về Nghị quyết 52 Giám đốc, QLKH Phòng họp số 1, tầng 22 TTHC
14h30 Kiểm tra tiến độ đề tài “Nghiên cứu chế tạo vật liệu mao quản cố định vi sinh vật nhằm nâng cao hiệu quả xử lý nước thải có tải trọng hữu cơ cao” PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT, chuyên gia Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng VP bố trí xe

8h00 Họp UBND thường kỳ Giám đốc

8h00 Hội nghị về CNSH (cả ngày) Giám đốc, A. Sơn (CNSH) TP Huế VP đăng ký
14h30 Tham gia họp đánh giá các mô hình thuộc đề tài cấp quốc gia "Nghiên cứu bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng" PGĐ Hậu, QLKH Khu BTTN Sơn Trà

8h00 Tham dự Hội thảo Ứng dụng công nghệ mới trong công trình xanh -lần thứ 5 năm 2019 PGĐ Hậu, PGĐ Hoàng Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật, 48 Cao Thắng, Đà Nẵng VP bố trí xe
9h30 Tham gia họp đánh giá các mô hình thuộc đề tài cấp quốc gia "Nghiên cứu bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng" PGĐ Hậu, QLKH Khu BTTN Sơn Trà
14h00 Kiểm tra tiến độ đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng một số loài cây thuốc tại thành phố Đà Nẵng” PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT, chuyên gia Trung tâm CNSH VP bố trí xe
14h00 Sinh hoạt chi bộ Cơ quan VPS (sinh hoạt chuyên đề) Toàn thể đảng viên chi bộ Đại biểu: Đảng ủy khối, Đảng ủy Sở Phòng họp số 1, tầng 22 TTHC


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập