Tìm kiếm

LỊCH CƠ QUAN TUẦN 45 NĂM 2021

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

9h00 Hội nghị cán bộ chủ chốt về rà soát bổ sung quy hoạch gđ 2020-2025 Giám đốc Sở Đảng ủy; Ban Gíám đốc; Chủ tịch CĐ Sở; Bí thư Đoàn TN; trưởng, phó các phòng đơn vị Phòng họp số 1 tầng 22 VP
9h30 Họp giao ban tháng 11 Giám đốc Sở Ban Giám đốc; Trưởng, phó các phòng đơn vị; Bí thư Đoàn TN Phòng họp số 1 tầng 22 KHTC, VP
11h00 Hội nghị tập thể Lãnh đạo Sở mở rộng về rà soát bổ sung quy hoạch gđ 2020-2025 Giám đốc Sở Đảng ủy; Ban Gíám đốc; Trưởng các phòng, đơn vị Phòng họp số 1 tầng 22 VP
14h00 Dự cuộc họp góp ý của Thành viên UBND thành phố về danh mục nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2021 (đợt 3) GĐ, PGĐ Hậu, phòng QLKH, KHTC PH giao ban, T3, TTHC P.QLKH, KHTC chuẩn bị nội dung
16h00 Họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ cấp cơ sở "Nghiên cứu hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật từ quy trình trồng măng tây xanh (Asparagus officinalis L.) để xây dựng mô hình ứng dụng trên địa bàn huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng" PGĐ Hậu PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, thành viên Hội đồng, CQCT, CNĐT Phòng họp số 1 tầng 22

Kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại trự sở các cơ quan hành chính theo Quyết định 868/QĐ-UBND thành phố Phòng Quản lý TĐC, Trung tâm Kỹ thuật TĐC, Phòng Kiểm soát TTHC - VP UBND thành phố Các xã, phường, UBND quận, sở ngành
8h30 Tham dự Hội thảo trực tuyến về Giới thiệu Chương trình "Thành phố sạch - Đại dương Xanh" tại thành phố Đà Nẵng PGĐ Hậu, phòng QLCN HT số 1, T2, TTHC thành phố Phòng QLCN chuẩn bị nội dung
Làm việc với Xí nghiệp cấp nước Quận Cẩm Lệ (Nguyễn Bá Hòa) P.QLTĐC (A Hòa, A. Thành), Thanh tra (a. Hải) Trung tâm KNDMST (A.Bình) Ông ích đường
15h00 Họp Hội đồng thẩm định, đánh giá nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước “Nghiên cứu sử dụng sớm Heparin và Corticosteroid điều trị Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng” PGĐ Hậu, QLKH Phòng họp số 2, tầng 2
14h00 Họp nhận xét, góp ý dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm vụ “Đánh giá công nghệ, sử dụng năng lượng đối với cơ sở sản xuất ngành vật liệu xây dựng tại thành phố Đà Nẵng PGĐ Bản Đại biểu theo giấy mời Phòng họp số 2 Tầng 22 TTHC TKNL
14h00 Tham dự Hội thảo "nghiên cứu xây dựng và phát triển kinh tế tuần hoàn tại thành phố Đà Nẵng" GĐ, phòng QLKH PH số 2, T2, TTHC thành phố

Kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại trự sở các cơ quan hành chính theo Quyết định 868/QĐ-UBND thành phố Phòng Quản lý TĐC, Trung tâm Kỹ thuật TĐC, Phòng Kiểm soát TTHC - VP UBND thành phố Các xã, phường, UBND quận, sở ngành
8h30 Lễ khen thưởng trong hoạt động KH&CN BGĐ, QLKH, KHTC Hội trường số 1, tầng 2
08:00 Họp hội đồng hỗ trợ doanh nghiệp ĐMCN của Công ty TNHH Acronics PGD Bản, QLCN, KHTC, Trung tâm KNDMST, đại biểu theo giấy mời Phòng họp số 1 tầng 22
8h00: Họp hội đồng đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu và phát triển bộ chuyển mạch SDN-Switch" PGĐ Bản, PQLKH, Hội đồng tư vấn, CQCT, CNĐT, đại biểu Phòng họp số 1

Kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại trự sở các cơ quan hành chính theo Quyết định 868/QĐ-UBND thành phố Phòng Quản lý TĐC, Trung tâm Kỹ thuật TĐC, Phòng Kiểm soát TTHC - VP UBND thành phố Các xã, phường, UBND quận, sở ngành
7h00: Khám sức khỏe định kỳ hằng năm GĐ, PGĐ Bản Khoa Khám và Quản lý sức khỏe cán bộ thành phố -78 Thái Phiên, ĐN
8h00 Dự lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng dành cho đối tượng là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý PGĐ Hậu HT Tầng 4, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy VP bố trí xe 43E.2789 (A Đức)

Kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại trự sở các cơ quan hành chính theo Quyết định 868/QĐ-UBND thành phố Phòng Quản lý TĐC, Trung tâm Kỹ thuật TĐC, Phòng Kiểm soát TTHC - VP UBND thành phố Các xã, phường, UBND quận, sở ngành
8h00 Dự lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng dành cho đối tượng là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý GĐ, PGĐ Bản HT Tầng 4, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Phòng họp số 1 tầng 22
8h00 Họp kiểm tra đề tài “Đánh giá tiềm năng kinh tế biển Đà Nẵng và đề xuất giải pháp quản lý, phát triển bền vững các ngành kinh tế biển, các ngành kinh tế thuần biển” PGĐ Hậu, Chuyên gia, CQCT, CNĐT, P.KHTC, P.QLKH PGĐ Hậu, Chuyên gia, CQCT, CNĐT, PH số 1


Lịch công tác khác

Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 6 4 2 7 1 5 5

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập